Hvordan Lærer vi Børn At Læse i 2020+ – Kapittel 1

Hvad er de vellykkede metoder til effektiv undervisning af vores børn i dag?
Hvorfor glemmer så mange elever, hvad de har lært?
Hvorfor ender vi med forvirrede elever, der mangler initiativ og vitalitet?
Hvilken plan følger vi alle, og hvad skal være barnets plan?

Denne bog vil transformere og inspirere enhver forælder, lærer eller fagfolk, der arbejder med børn. Her lærer du om de universelle metoder, der vil være til gavn for både dig og de studerende.

Hvordan Lærer vi Børn At Læse i 2020+

Om Denne Bog

Titel: Hvordan Lærer Vi Børn At Læse i 2020+
ISBN: 978-87-93566-13-2
Forfatter: Helene Larsen
Layout: Fusion Illusion
Ord: 24.340
Format: ePub – Mobi – Pdf
Skrifttype: Roboto – Montserrat
Offentliggjort: 31.01.2020
Udgave: Første udgave
Udgiver: 1pen ePublish
Copyright: 1pen ePublish
Webspage: 1pen-ePublish.com

Indhold

 

Introduktion og forord 6
1 – Hvordan og hvilke børn lærer vi i 2020+? 7
2 – Fra farezoner til sikre zoner 10
3 – Hvor er den røde tråd? 11
4 – Frihed gennem læring
5 – Børn med forskellige udfordringer 15
6 – Glem fortiden og baggrunden 17
7 – Håndtering af forældre 20
8 – Arbejde i øjeblikket for fremtiden 24
9 – Undervisning i atmosfære 25
10 – Lav en enkel plan og hold dig til den 29
11 – Hverdagsrutine 32
12 – Ryd pladen 35
13 – Lad ikke masser af ting ske på én gang 36
14 – Stay Calm An Be An Authority 37
15 – Hukommelse og gentagelse 39
16 – Fra abstakten til betonen 41
17 – Mest det langsomt med perfektion 42
18 – Aktivering af alle sencer 46
19 – Practice gør perfekt 49
20 – Kort, kontinuerligt og intensivt 50
21- Log It All 52
22 – Hjemmearbejde eller ej? 54
23 – Lær ikke Hvordan Lær at finde trin og rutiner 56
Indeks 58

 

Besøg 1pen Webshoppen og køb idag for 50%

Introduktion og Forord

For at overvinde den smerte, vi lever med, hjælper det at forhindre andre i at opleve smerte i deres liv. Det være sig traumer, diagnoser, familie, sociale problemer eller adfærdsudfordringer.

Når nogle af vores børn kæmper med spørgsmål, der er ude af vores kontrol, er vi nødt til at være deres værger og etablere et sundt grundlag for at plante nye og mulige erindringer. Hvordan de ser sig selv, hvordan vi ser dem, hvor kloge de er og hjælpe dem med at udvikle en bedre vision af sig selv og deres fremtid.

Hvem er jeg til at tale om disse emner? Først og fremmest voksede jeg op i flere plejehjem og institutioner og har gennemlevet en temmelig traumatiserende barndom og derved udviklet en mental tilstand kaldet kompliceret traume. Jeg er aldrig blevet diagnosticeret eller medicineret, men jeg boede med flere børn der var og oplevede utallige situationer, hvor ting kunne have været gjort meget anderledes. Eks. hvis konflikter bedre kunne forhindres i stedet for at vente på, at de blev løst.

Photo by Pixabay on Pexels.com

For det andet studerede jeg på mange forskellige skoler, jeg har undervist voksne og elever i både Danmark og Jordan og observerede også skolesystemerne og børnene i Jordan og Egypten. Hvor at de har mange lignende problemer og ingen bedre løsninger for denne gruppe af børn, der har PTSD, har symptomer eller er diagnosticeret med en form for ADHD og medicineret.

Desuden har jeg boet som en flersproget familie med 3 sprog i vores hjem. Jeg taler 5 sprog, og jeg studerede som lærer og arbejdede på flersprogede skoler, hvor jeg lærte børn at læse og voksne dansk i 16 år. Desuden har jeg undervist i engelsk, kunst, biologi, geografi og pckurser. På en eller anden måde har jeg altid været i stand til at finde støtte hos de ressourcestærke voksne omkring mig. Jeg har brugt deres inspiration og motivation til at styrke mig selv ved at lære, og de viste mig gode eksempler på, hvordan jeg kan være en af disse ressourcestærke voksne for andre, når jeg voksede op.

Jeg begyndte at læse som 5 år gammel, og jeg har genopbygget mig gennem læring, maleri, musik, skrivning, kampsport og at være sammen med dyr, børn og i naturen. Ved ikke at pleje det negative og få de positive ting til at vokse og udvides, som jeg kalder det: ”Fokuser på blomsterne.”

 

”Fokuser på Blomsterne.”

Photo by Elina Krima on Pexels.com

Jeg vil gerne takke alle de voksne, der motiverede og tog sig af mig, desuden mine lærere, medstuderende, venner, kolleger og studerende, der hjalp og inspirerede mig til at udvikle min oplevelse og metoder, så jeg kunne hjælpe andre.

Med denne bog håber jeg hermed at give tilbage til vores fremtid de metoder, jeg har brugt og fået succes ved. Man kan tænke, at det, jeg nævner, ikke er noget nyt, og det er sandt, men det er en kombination af det, der fungerer.

Jeg håber at inspirere lærere og forældre over hele verden til at tro på sig selv og de ting, de oplever i deres arbejde, til at blive værdsat og vigtige for vores måde at undervise og behandle hinanden på som lige mennesker i en evigt foranderlig verden.

Dette er også en opmuntring og en bekræftelse af, at hvad de ved, er rigtigt, skal de stole på det, udvikle det, være kreative og fortsætte med tillid til det, de allerede gør. Der er ikke en enkelt ”kun denne måde” at undervise på, men det er mere et tankesæt om at være åben og udvide det, der fungerer i en given situation og revurdere, når en anden situation og gruppe kommer forbi.

Gennem årene har jeg lært og set det bevist utallige gange. At det ikke er barnet, der har et problem med at lære, men at 100’vis af ting omkring barnet dagligt har en enorm indydelse på deres evne til at skabe et fundament for læring.

Min hensigt er heller ikke at klandre eller kritisere nogen, men blot at henlede opmærksomheden på ting, der ikke bliver bemærket og kan blive rettet, når folk bliver opmærksomme på det. Jeg håber også, at teksten ikke virker forvirrende, eller at jeg springer rundt, når jeg nævner den samme ting ere steder, fordi det hele er vævet sammen. Jeg har derfor oprettet et indeks i slutningen af bogen for at få et klart overblik over alle de ting, jeg vil nævne her.

Photo by Ylanite Koppens on Pexels.com

Disse metoder og værktøjer fungerer for alle børn, selvom jeg har udviklet og testet dem i udfordrende miljøer med udfordrede mennesker, er de universelle og tidsløse. Fordi vi som mennesker ikke har ændret os, men vores samfund og narativer har, og det handler i virkeligheden om at tænke over ethvert menneskes grundlæggende behov. At vide, at enhver af os stræber efter at komme videre og drømme om at have succes med at gøre det.

At se og deltage i at ændre verden til et bedre sted bare ved at læse og lære er meget magtfuldt. Hver gang nogen læser og får viden, forbedrer de ikke kun sig selv, men også deres kære og hele samfundet omkring dem.

 

Så uanset hvilke udfordringer og vanskeligheder vores elever har med sig, er de aldrig vigtigere eller mere afgørende at bruge tiden på end at lære det barn at læse.

Helene Larsen

 

1 – Hvordan Og Hvilke Børn Underviser Vi i 2020+?

Unikke Grupper Af Børn

Hver gruppe af børn er unik, afhængigt af deres omgivelser, deres alder og det sted, de bor. Vi ved, at børn kan mestre forskellige ting i forskellige aldre. Vi skal og så huske på, at vi ikke kun arbejder med børn, der har en bestemt baggrund, men at der også er en reel situation, og at der er en universel adgang til ethvert menneske.

Lad os bare prøve at glemme, hvordan børnene ser ud, og hvor de kommer fra, og hvilket sæt værdier, du måske tror, børnene har og overveje det faktum, at: Vi rent faktisk arbejder med kroppe og hjerner, der kommer med deres følelser og deres rettigheder. Jeg vil tale mere om hjernen i et andet kapitel, og indtil videre henlede opmærksomheden på, hvad børnene i vores omgivelser er stimuleret af.

I Gamle Dage

I gamle dage, lad mig bare skære det ud i bløde vendinger, boede de fleste børn i hjem, hvor de skulle være stille, disciplinerede, arbejde i huset, og der var en stor kløft mellem det at være et barn og en voksen. Barnet skulle adlyde de voksne, sove tidligt og opfinde deres egne lege. Så hvor kom al det sjove fra? Hvor var det sted, de blev begejstrede, hvad var det, de tænkte på og så frem til at gøre næste dag? At gå i skole!

Hvorfor? Fordi de var frie uden voksne, da de gik til skole og kunne lave alle slags planer, gå med venner, drille andre børn, lave grupper og eventyrture. I klasseværelset var der bøger med billeder, og de fik oplysninger, de ikke havde adgang til hjemmefra.

Der var gruppearbejde, og projekter til planlægning og plancher der skulle laves, der var kunst og maling og ler at eksperimentere med, der var farverige billeder på væggene, udstoppede dyr og store idrætssale og redkaber til at lege med, som de ikke havde adgang til hjemmefra.

Efter at kameraet og billederne i lysbilledapparater blev tilgængelige, og fjernsynet og filmfremstilling, fremkom en revolution i at lave film og billeder til undervisning, igen information opnået på måder, der ikke var muligt hjemmefra.

Idag

Hvis du tænker over det, er alt vendt om idag, men undervisningsmetoderne forbliver de samme. Skolen og lærerne er ikke længere de vigtigste kilder til viden, og mange lærere og forældre forstår ikke, hvad der er galt.

Hvorfor lærer børnene ikke, hvad der er tilsigtet efter 9 år, hvorfor ender så mange flersprogede børn i skolerne uden eksamen, og hvorfor er barnets daglige skoledage fyldt med konikter og spild af tid? Fordi man presser barnet til at kravle inden det går … uden at bemærke, at han allerede løber, og samtidig klager man over lyden, som løbende sko giver. Metaforisk sagt.

Efter at have observeret børn i 30+ år har jeg bemærket, at børn helt har mistet deres disciplinære zone og færdigheder. Jeg taler ikke om at genskabe den sorte skole, men jeg taler om det faktum, at ethvert menneske skal lære nogle disciplinære færdigheder, før de er i stand til at lære noget som helst.

I denne tid har flertallet af børn set alle filmene hjemmefra, læst masser af bøger, og haft utallige eventyr, og når de kommer i skole har de ikke brug for dette, som før. De har brug for noget andet, og de vil lære under disciplinerede forudbestemte rammer. Mange gange beder eleverne selv om det fra lærerne. De ønsker fred i deres sind og bedømmer meget hurtigt en lærer og undervisningskvaliteten ud fra ustruktureret undervisning og lydniveauet i klasseværelset.

Skolens Rolle Idag

Jeg bruger et moderne udtryk til at beskrive dette, som jeg synes
dækker temmelig godt, hvad jeg prøver at forklare her: De er ”spammede” med info og billeder og eventyr, så hvordan kan skolen konkurrere med det, og skal den?

Jeg vil sige, ja og nej. Ja, at vi er nødt til at give børnene eksempler, der er eksemplariske i vores sammenhæng. Og vi som skolemiljø og lærere skal give børnene andre oplevelser, som de ikke kan få hjemmefra eller udefra. En af de ting, jeg vil vende tilbage til flere gange, er eks. deres egen læringsproces som deres projekt og plan.

Følelsen af at samarbejde, fokusere, tålmodigt i praksis, balance, planlægge, definere problemer og løsninger, være et team og løse vores missioner sammen. Ikke bare ved at fortælle dem eller beordrer dem, men ved at praktisere det, vi prædiker, og fascilitere det miljø ind i vores interaktion med børnene i læringsprocessen. Så er vi gået fra ”Hvad vi gør.” til ”Hvorfor vi gør det.”

 Selvdisciplen For At Foreberede sig På Deres Fremtid

Også området med at disciplinere sig selv gennem at opleve fordelene ved at være fri, mens de skrider frem er vigtigt. Ved at bruge metoder, der har brug for selvdisciplin, som sætter dem i stand til at gå ind i en proces, hvor tid og engagement og produktion skaber værdien af resultatet mere end at være hurtig, korrekt og stærk eller højt og oprørsk. Selve processen er resultatet, og hvor succeskriterierne skal findes.

Ved at tilskynde børnene til at sætte små mål og nå dem i små trin gør at det at deres selvværd øges og får dem til at føle, at de kan stå uafhængigt og være kaptajn i deres egen læringsproces. Børnene udtrykker, at de har større mod, en følelse af sikkerhed, og at fremtiden kan håndteres. Ikke at frygte eller bekymre sig om, men at forberede sig på, og de ved nu, hvordan de kan empower sig selv.

 

Brug Deres Viden Som Indhold

Den uudforskede fordel, vi har i denne urban tid, er at bruge barnets viden, der er opnået fra hjem og miljø, for at lære dem metoder til, hvordan man håndterer og analyserer alt det indhold, de er blevet
spammet med. At være kritiske tænkere, der kan tale, udveksle information og udtrykke sig om eks. etik, kildekritik og mestring af enkle metoder som læsning, design, tegning, skrivning, koniktforebyggelse og beregning.

Disse områder forsømmes ofte til fordel for massivt værdierelateret indhold, der ofte er tilrettelagt med en aktuel politisk dagsorden, hvilket er fuldstændigt irrelevant for barnets læringsproces, samtidig med at det forurener atmosfæren

 

”Vores ansvar over for vores fælles fremtid er for alvorligt til at spilde enhver tid på ikke at undervise hvert barn de mest basale værktøjer til at møde og tackle de udfordringer, livet har i vente for dem efter skolen.”

Helene Larsen

 Har du også oplevet at eleverne er forvirrede og glemmer det de har lært? Del dine erfaringer og skriv gerne din mening eller tilføjelse i kommentarfeltet nederst på siden.

 

 

 

 

Læs Mere Om bogen Her

At se og deltage i at ændre verden til et bedre sted bare ved at læse og lære er meget magtfuldt. Hver gang nogen læser og får viden, forbedrer de ikke kun sig selv, men også deres kære og hele samfundet omkring dem.

 

Helene Larsen Author

Chief Editor 1pen ePublish - Teacher - Speaker - Graphic Designer

Subscribe to our Blog for more articles

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    %d bloggers like this: