Showing all 6 results

 • Sale!

  30 Basic Handwriting Exercises with the 100 Most Common English Words – FREE pdf

  $0.00

  A 30-lesson handwriting course for all beginners in the simplest shapes, letters, numbers, words and short sentences from small poems and quotes. Anything we use repeated time and attention on will automatically be absorbed by our brains and habits.

  Download Once And Print Out As Many Times You Need!

  Add to basketLoading Done
 • Sale!

  55 Basic English Grammar, Reading and Writing Exercises With 2. -3. grade – FREE pdf

  $0.00

  A student course on: Word Classes, Nouns, Verbs, Adverbs, Articles, Pronouns, Proper Nouns, Number, Exclamation, Sound words, Handwriting, Spelling, Sentences, Grammar, Semantic, Book Review, Evaluation Sheets, Extra Practice Worksheets and Teacher Guides, Workplan and Sources.

  For 2’nd – 3’rd grade and homeschooling. Read the Teachers Methods on page 60 for further information and instructions on how to use the pages.

  Created by Helene Larsen who has worked as a preschool teacher for multilingual students for 16 years.

  Download Pdf Once And Print Out As Many Times You Need!

   

  Add to basketLoading Done
 • Dap _ Tif from River Valley cover

  Dap and Tif from River Valley 1

  $4.95

  It is springtime in River Valley. Two small animals are born in the same tree and become friends.

  One day they go on an adventure to the other side of the river.

  A cute goodnight read aloud or for beginner readers with simple sentences and storyline.

  This story is written to help children build conversation skills, describe actions and surroundings. Also, this book helps to talk with children about animals from the animal’s perspective and reality.

  As both reading and biology teacher, Helene wishes to promote the empowerment and benefit of getting knowledge about our world and what interests us the most by reading.

  eBook in 440 words with 23 pages.

  Download now as PDF file on Launch Sale with 50% off!

  Add to basketLoading Done
 • Dap og Tif fra Flod Dalen - Børnebog af Helene Larsen - Cover

  Dap og Tif fra Flod Dalen 1

  $4.95

  Det er forår i Flod Dalen. To små dyr kommer til verden i det samme træ og bliver venner.

  En dag drager de på eventyr til den anden side af floden.

  En sød godnat historie eller for begyndere læsere.

  ebog på 440 ord og 23 sider.

  Download nu som PDF-fil på Lanceringssalg med 50% rabat!

  Add to basketLoading Done
 • How to Teach Kids to read in 2020+

  $14.50

  What are the successful methods for effective teaching of our children today?
  Why do so many students forget what they learned?
  Why are we ending up with confused students that lack initiative and vitality?
  What plan are we all following and what should be the child’s plan?

  This book will transform and inspire any parent, teacher or professionals who work with children.
  Here, you will learn about the powerful methods that will benefit both you and the students.

  The Methods of:

  • Time
  • Plan
  • Safety
  • Memory
  • Learning
  • Focus

  Helene Larsen is a cherished, a compassionate and charming teacher with a bold and touching way of delivering her wisdom. She grew up in several foster care homes, have been going to 13 different schools as a child, decided to become a teacher herself and has now worked for 20 years with multilingual children and adults, in private schools, language schools and as a speaker.
  Helene also participated in numerous television programs and volunteer work for crime and radicalization prevention and to empower the youngsters in our societies. She has enormous experience and success in helping children with challenges in learning, behaviour, ADHD or PTSD in both schools and families.

  Don’t miss these universal and fundamental methods to empower your students with a better focus, a stronger mindset.

  Title: How to Teach Kids to read in 2020+ – ISBN: 978-87-93566-12-5 – Author: Helene Larsen – Layout: Fusion Illusion – Words: 24.340 – Format: ePub – Mobi – PDF – Font: Cormorant – Montserrat – Published: 31.01.2020 – Edition: First Edition – Publisher: 1pen epublish – Copyright: 1pen ePublish

 • Hvordan Lærer Vi Børn At Læse i 2020+

  $14.50

  Hvad er de vellykkede metoder til effektiv undervisning af vores børn i dag?
  Hvorfor glemmer så mange elever, hvad de har lært?
  Hvorfor ender vi med forvirrede elever, der mangler initiativ og vitalitet?
  Hvilken plan følger vi alle, og hvad skal være barnets plan?

  Denne bog vil transformere og inspirere enhver forælder, lærer eller fagfolk, der arbejder med børn.
  Her lærer du om de universelle metoder, der vil være til gavn for både dig og de studerende.

  Metoderne:

  • Tid
  • Planlæg
  • Sikkerhed
  • Hukommelse
  • Læring
  • Fokus

  Helene Larsen er en empatisk og vellidt lærer med en dristig og rørende måde at levere sin visdom på. Hun voksede op i flere pleje og børnehjem, har gået på 13 forskellige skoler som barn, besluttede at blive lærer selv og har nu arbejdet i 20 år med flersprogede børn og voksne, i private skoler, sprogskoler og som formidler.
  Helene deltog også i adskillige tv-programmer og frivilligt arbejde for kriminalitet og radikaliseringsforebyggelse og for at styrke de unge i vores samfund. Hun har enorm erfaring og succes med at hjælpe børn med udfordringer i læring, adfærd, ADHD eller PTSD i både skoler og familier.

  Gå ikke glip af disse universelle og grundlæggende metoder til at styrke dine studerende med et bedre fokus, et srærkere mindset.

  Læs Første Kapittel her!

  .